INDUSTRIJSKI VENTILATORI AKSIJALNI

 

PRIMENA

 

   Ventilatori aksijalni VA.ST82 su namenjeni za opštu ventilaciju industrijskih, društvenih i drgih prostorija, gde su padovi pritiska od 10 do 600Pa, za distribuciju vazduha od 1000 do 45000m3/h pri temperaturi okoline koja ne prelazi 40°C. Na poseban zahtev, u ventilatore se ugradjuju elektromotori sa specijalnom izolacijom i zaštitom(tropikoEM)

 

KONSTRUKTIVNO IZVODJENJE

 

   Ventilatori aksijalni VA.ST82 su kompaktne konstrukcije, jednostavni za ugradnju i pouzdani u radu. Glavčina i lopatice su izradjeni od kvalitetne legure aluminijuma. Lopatice su montažne sa mogućnošću promene ugla, optimalne aerodinamike, što ventilatoru daje visoku sposobnost prilagodjavanja, visok stepen korisnosti, miran rad sa relativno malim šumom. Strujanje vazduha je moguče u oba smera, pri čemu se lopatice zaokrenu za 180° i promeni se smer obrtanja elektromotora. Rotor ventilatora je dinamički balansiran.

   Ventilatore aksijalne VA.ST82, prema mogućnostima ugradnje, izradjujemo u tri varijante:

  • za ugradnju u cevovod
  • za ugradnju u zid
  • za ugradnju u prozor ili pregradu

Ventilatore proizvodimo sa rotorom ugradjenim direkno na vratilo elektromotora.

 

   Na zahetv kupca, za temperature vazduha veće od nominalnih, izradjujemo varijantu sa radnim kolom ugradjenim na posebno uležišteno vratilo, sa kaišnim prenosom i EM, ugradjen izvan vazdušne struje.

Na zahetv kupca odstupamo od standardne varijante, oblik i dimenzije prilagodjavamo njihovim potrebama.

Na zahtev kupca vršimo reparaciju postoječih ventilatorskih sistema. Izradjujemo i isporučujemo dinamički balansirana radna kola prilagodjena tehnološkim potebama kupca. Ovo je prevashodno namenjeno za tipove industrijskuh sušara.

 

 

RADNA KOLA

 

Radna kola su izradjena od lopatica dobijenih ekstrudiranjem aluminijuma i glavcine livene pod pritiskom.Dinamicki su balansirana. Ovaj tip radnih kola se radi od Ø400-Ø800