Regali za proizvodne hale

 

PROTOCNI REGALI-POLICE SA NOSACIMA (TOČKOVIMA)

 

  Princip rada protočnih regala-skladišta, sastoji se u tome da se skladišna jedinica kreće duž regalnih hodnika (regalni tunel)tj.menja svoj položaj u odnosu na mesto ubacivanja zbog nagiba. Kretanje skladišne jedinice moguće je na dva načina:gravitacioniom silom(postoji nagib regalnog "tunel", a kretanje palete se vrši po posebnim nosačima sa točkovima po vođicama).

  Praćenje robe je jednostavno jer roba koja prva ulazi u određeni regalni hodnik skladišta prva izlazi napolje (veoma važno kod kvarljive robe). U jednom regalnom hodniku skladišti se roba istog asortimana. Ovi regali se upotrebljavaju za skladištenje robe malog asortimana a velike količine. Veoma dobro se ispunjava skladišni prostor, jer nema prolaza i neiskorišćenog prostora.

  Regali se izrađuju prema zahtevu kupca.

 

 

REFERENCE